कर्णाली प्रदेशसभामा बजेटका प्राथमिकता निति,सिद्धान्त माथिको छलफल सकियो।

जेठ–१७सुर्खेत।कर्णाली प्रदेशसभामा बजेटका प्राथमिकता निति, सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएको छ।अधिकांश सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयन गर्नकालागि कानुन निर्माण गर्ने विषयमा गम्भीर बन्न सांसदहरुले…

कर्णाली प्रदेशसभामा बजेटका प्राथमिकता निति,सिद्धान्त माथिको छलफल सकियो।

जेठ–१७सुर्खेत।कर्णाली प्रदेशसभामा बजेटका प्राथमिकता निति, सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएको छ।अधिकांश सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयन गर्नकालागि कानुन निर्माण गर्ने विषयमा गम्भीर बन्न सांसदहरुले…